Expert implementare tehnică, monitorizare, comunicare

  • Suceava

- Asociația Biosilva

Descrierea postului
• Atribuţii de sprijin a echipei de management în planificare activităţi, monitorizare, comunicare și raportare tehnică, în urma implementării activităţilor proiectului.
• Program de lucru flexibil, bazat pe atingerea rezultatelor stabilite.
• Salariu motivant.

Responsabilitățile postului
• colaborează cu managerul de proiect și responsabilul financiar în ceea ce privește derularea activităților proiectului;
• sprijină echipa de management în planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților proiectului;
• sprijină managerul de proiect în întocmirea și redactarea rapoartelor tehnice de progres și a documentelor justificative ce urmează a fi inaintate către finanțator;
• sprijină echipa de experți din cadrul proiectului în vederea întocmirii rapoartelor de activitate și a documentelor justificative;
• urmărește periodic stadiul implementării activităților și atingerea rezultatelor și a indicatorilor din cadrul proiectului, cu respectarea contractului de finantare, a legislatiei și a ghidului de implementare a proiectului.
• realizează lunar rapoarte de monitorizare și de evaluare ale activităților proiectului.
• asigură comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului prin telefon, e-mail și alte pltaforme de comunicare;
• sprijină managerul de proiect la întocmirea și redactarea actelor adiționale, a notificărilor și informărilor necesare pentru desfășurarea proiectului;
• sprijină responsabilul financiar în întocmirea documentaţiei necesare pentru depunerea cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, cererilor de rambursare, conform prevederilor legale în vigoare;
• informează cu privire la aspectele tehnice ale stadiului implementării proiectului în cadrul întâlnirilor de lucru;
• elaborează recomandările necesare experţilor implicaţi din partea partenerilor în derularea activităţilor proiectului;
• colaborează cu auditul extern şi expertul contabil;
• arhivează documentele tehnice ale proiectului;
• asigură respectarea termenelor impuse de reglementările/instrucţiunile transmise de către finanţator.

Cerinţe obligatorii
• absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă;
• experienţă minimă de 1 an în activităţi din domeniile: managementul proiectelor, administrativ/secretariat, comunicare, financiar sau alte activităţi complementare;
• aptitudini de analiză economică şi sinteză, capacitate de a lucra în echipă;
• capacitate de a comunica eficient cu experţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectului;
• cunoştinţe de operare/programare pe calculator.

Avantaje
• experiență în implementarea proiectelor europene finanțate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020;
• Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
• scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus și anume metodologii, articole, materiale de training, link-uri către materiale relevante, etc.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum Vitae în format Europass pe adresa de e-mail asociatiabiosilva@gmail.com, pana la data de 10 martie 2020.
Mai multe detalii pot fi discutate la telefon 0740899417 – Florin Grădinariu – manager proiect.

Pentru a aplica la acest job, vă rugăm sa trimiteţi CV-ul dvs. şi alte documente la adresa: asociatiabiosilva@gmail.com